Informacje podstawowe 

 

 

Adres strony podmiotowej BIP: http://bip.gminaprzysucha.pl

Urząd Gminy i Miasta Przysucha jest czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15

Konto Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze:
(podatki, opłata skarbowa i inne opłaty lokalne)

Bank PEKAO S.A. Oddział w Przysusze
nr konta: 79 1240 5703 1111 0000 4901 6718

Burmistrz:  Tadeusz Tomasik

Sekretarz:  Stanisław Wiaderek
Skarbnik:   Czesława Wijatkowska

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Przysucha                           486752219

Sekretarz Gminy i Miasta Przysucha                                            486750036

Skarbnik Gminy i Miasta Przysucha                                             486752475

Wydział Mienia Komunalnego:

- odpady komunalne, ochrona środowiska       486750046

- ewidencja działalności gospodarczej               486750044

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

- dowody osobiste         486750038
- ewidencja ludności      486750008

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                                           486752181

Urząd Stanu Cywilnego                                                                  486752214

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji            

                                                          - wydział                                486752823
                                                          - kierownik wydziału           486750033


Adres Korespondencyjny Urzędu:
Podmiot: Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
Adres: Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha

 

Dane Kontakowe:
Telefon: (48) 675 22 19
Fax: (48) 675 21 06
Email: sekretariat@gminaprzysucha.pl
Adress www: Kliknij

 

 

Liczba odwiedzin : 98823
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Wielgo
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Techniczny
Czas wytworzenia: 2015-07-02 00:00:00
Czas publikacji: 2016-08-23 14:30:30
Data przeniesienia do archiwum : Brak