Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Nr 5/2017 z dnia 09.08.2017r znak ZPI6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie (zmiana konstrukcji dachu, budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych i termomodernizacji) budynku Przedszkola na działce o nr ewid. 4331 w miejscowości Przysucha.

2017-11-17 13:31:59
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 listopada 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

2017-11-16 11:45:32
Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie gminy i miasta Przysucha w 2017r.

2017-11-13 12:02:35
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3330W Sady-Jamki od km 1+297 do km 3+337 na odcinku od km 2+845 do km 3+337, który znajduje się na terenie Gminy Przysucha” nr ewid. 12 w miejscowości Beźnik

2017-11-09 12:35:52
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 07.11.2017 r. postanowienia znak ZPI.6733.4.12.2017 zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV w miejscowościach Głęboka Droga i Kolonia Szczerbacka.

2017-11-07 13:15:16
Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze

Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

2017-07-06 08:37:01
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza konkursy na kandydatów na stanowsko dyrektorów

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha dnia 19 maja 2017r. ogłasza konkursy na kandydatów na stanowsko dyrektorów
1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku, ul. Wjazdowa 9;

2) Zespołu Placówek Oświatowych w Przysusze, ul. Skowyry 41.

2017-05-19 08:56:50
Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Mieście i Gminie Przysucha 2017roku pod nazwą "Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej".

2017-04-07 09:21:06
Ogłoszenie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje o wyniku postępowania konkursowego na realizację zadnia publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha w 2017 roku"

2017-02-20 10:15:42
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

2017-02-03 11:38:48