Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV

2017-09-12 13:54:28
Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze

Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

2017-07-06 08:37:01
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza konkursy na kandydatów na stanowsko dyrektorów

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha dnia 19 maja 2017r. ogłasza konkursy na kandydatów na stanowsko dyrektorów
1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku, ul. Wjazdowa 9;

2) Zespołu Placówek Oświatowych w Przysusze, ul. Skowyry 41.

2017-05-19 08:56:50
Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Mieście i Gminie Przysucha 2017roku pod nazwą "Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej".

2017-04-07 09:21:06
Ogłoszenie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje o wyniku postępowania konkursowego na realizację zadnia publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha w 2017 roku"

2017-02-20 10:15:42
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

2017-02-03 11:38:48
Ogłoszenie

Urząd Gminy i Miasta w Przysusze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu posesji osób fizycznych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2017-01-27 12:59:28
Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie i mieście Przysucha w 2017 roku. Przedmiotem zlecenia zadania publicznego jest „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha w 2017 roku”

2017-01-18 14:48:53
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Zawiadamiam o przyjęciu następującego dokumentu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Beźnik.

2016-11-30 14:05:51
Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze

Apelujemy do instytucji i organizacji społecznych oraz pielęgniarek środowiskowych o zabezpieczenie potrzeb osób samotnych, starszych w okresie długotrwałych niskich temperatur w ramach uprawnień tych jednostek. Celem akcji winna być skuteczna ochrona i wsparcie osób najbardziej potrzebujących pomocy w sytuacji zagrożenia życia, w tym również osób będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

2016-11-30 09:05:07