Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie i mieście Przysucha w 2018 roku. Przedmiotem zlecenia zadania publicznego jest „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha w 2018 roku”

2018-01-19 11:16:44
Obwieszczenie inwestycyjne dotyczące budowy świetlcy wiejskiej, w miejscowości Dębiny

Obwieszczenie w sprawie  ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej na części działki o nr ewid. 1801/1 położonej w miejscowości Dębiny.

2018-01-09 12:09:36
Zawiadomienie

Informujemy o ogólnym zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Hucisko, gm. Przysucha w celu ustalenia zasad szacunku gruntów.

2018-01-08 12:59:11
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającego na przebudowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach w miejscowości Ruski Bród gm. Przysucha.

2018-01-04 14:25:44
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 listopada 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

2017-12-20 13:27:20
Obwieszczenie

Obwierszczenie w sprawie opracowanego projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na części  działki o nr  ewid. 1801/1 położonej w miejscowości Dębiny.

2017-12-20 11:42:20
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3330W Sady-Jamki od km 1+297 do km 3+337  na odcinku  od km  2+845 do km 3+337  na działce o nr  ewid. 12  w miejscowości  Beźnik

2017-12-12 12:38:15
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Nr 5/2017 z dnia 09.08.2017 r. znak ZPI.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie (zmiana konstrukcji dachu, budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych  i termomodernizacji) budynku przedszkola na działce o nr ewid. 4331 przy ul. Partyzantów w miejscowości Przysucha

2017-12-12 12:31:34
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej o napięciu 15 kV na działkach o nr ewid. 768, 265/2, 671, 874, 765/2, 767, 766, 921, 913, 3920, 1002, 1003/1, 1045, 770/2 położonych w miejscowości Przysucha

2017-11-23 12:23:32
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 07.11.2017 r. postanowienia znak ZPI.6733.4.12.2017 zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV w miejscowościach Głęboka Droga i Kolonia Szczerbacka.

2017-11-07 13:15:16