Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-20 13:02:51 Roboty budowlane / Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. gruntu 3182/9 w miejscowości Janów Mariusz Ferenc Edycja artykułu
2017-07-20 12:57:30 Roboty budowlane / Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krajów (nr ew. dz. 487/1) Monika Pietras Edycja artykułu
2017-07-19 14:49:28 Dostawy / DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Mariusz Ferenc Edycja artykułu
2017-07-18 14:42:18 Zarządzenia Burmistrza / Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 lipca 2017 roku Mariusz Wielgo Publikacja artykułu
2017-07-18 14:39:54 Zarządzenia Burmistrza / Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 lipca 2017 roku Mariusz Wielgo Publikacja artykułu
2017-07-17 12:08:47 Przetargi / Ogłoszenie o przetargu Mariusz Wielgo Publikacja artykułu
2017-07-17 08:00:59 Uchwały / Uchwała Nr 9/2017 Mariusz Wielgo Edycja artykułu
2017-07-14 12:54:40 Roboty budowlane / Przebudowa drogi gminnej Nr 330939W Monika Pietras Publikacja artykułu
2017-07-14 12:05:52 Roboty budowlane / Przebudowa drogi gminnej Nr 330939W Monika Pietras Archiwizacja artykułu
2017-07-14 11:52:01 Roboty budowlane / Przebudowa dróg gminnych w ulicach Dolna i Ogrodowa w miejscowości Lipno Monika Pietras Archiwizacja artykułu