Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-22 11:36:03 Roboty budowlane / Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przysucha Mariusz Ferenc Edycja artykułu
2017-09-21 12:22:06 Roboty budowlane / Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przysucha Mariusz Ferenc Edycja artykułu
2017-09-20 08:06:53 Uchwały 2017 / Uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha Katarzyna Grabińska Edycja artykułu
2017-09-20 08:06:18 Uchwały 2017 / Uchwała Nr XXIX/211/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha Katarzyna Grabińska Publikacja artykułu
2017-09-20 08:03:41 Uchwały 2017 / Uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha Katarzyna Grabińska Publikacja artykułu
2017-09-20 07:55:24 Miejscowe plany zagospodarowania terenu / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Beźnik Mariusz Wielgo Publikacja artykułu
2017-09-20 07:35:19 Uchwały 2017 / Uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha Katarzyna Grabińska Publikacja artykułu
2017-09-19 15:02:19 Miejscowe plany zagospodarowania terenu / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji i wypoczynku oraz zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie osiedla „Południe” w mieście Przysucha Mariusz Wielgo Publikacja artykułu
2017-09-19 14:56:49 Miejscowe plany zagospodarowania terenu / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie osiedla „Południe” w mieście Przysucha Mariusz Wielgo Publikacja artykułu
2017-09-19 14:50:59 Miejscowe plany zagospodarowania terenu / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Przysucha w obrębie ulic: Radomskiej, Alei WOP, Polnej (zmiana) Mariusz Wielgo Publikacja artykułu