Kryteria Dochodowe  

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dniem 01.10.2018 r. ustala się następujące kryteria dochodowe, kwoty świadczeń z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z ha przeliczeniowego:

Kryteria dochodowe:
1). dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł.
2). dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645 zł.
Kwota dochodu z ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.

 

 

Liczba odwiedzin : 19
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chojnacki
Osoba odpowiedzialna za informację : Tarka Halina
Czas wytworzenia: 2018-11-20 10:18:22
Czas publikacji: 2018-11-20 10:18:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak