Obwieszczenie 

 

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego i niskiego napięcia ,budowa  stacja transformatorowej słupowej oraz złączy kablowo-pomiarowych w części działek o nr ewid. 4226,3610,1744,1743,1742, 1741/1,1740,1739, 1738/2,1738/1,1737,1736/3,1709,1716/1 w miejscowości Przysucha

 

                                                                                        Przysucha dnia 20.12.2018 r

 

    

 

OBWIESZCZENIE

 

     Zgodnie z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  /t. j. Dz. z 2018 r   poz. 1945/ podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A Oddz. Skarżysko-Kamienna  reprezentowana  przez pełnomocnika Pana Przemysława Chojnackiego z dnia  12.12.2018 r. (data wpływu 14.12.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie  administracyjne   w  sprawie  ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie   linii kablowej średniego i niskiego napięcia ,budowa  stacja transformatorowej słupowej oraz złączy kablowo-pomiarowych w części działek o nr ewid.   4226,3610,1744,1743,1742, 1741/1,1740,1739,1738/2,1738/1,1737,1736/3,1709,1716/1 w miejscowości Przysucha

 

 

 

      Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w tut. urzędzie pok. nr 3 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski                                                 

                                                                        

                                                    

                                                                                             Z up. Burmistrza      

                                                                           Kierownik Wydz. Zagosp. Przestrzennego                

                                                                                                i Inwestycji

                                                                                   

                                                                                        mgr inż. Piotr Stefańczyk                                 

 

                                

                               

 

Liczba odwiedzin : 14
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Monika Pietras
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Stefańczyk
Czas wytworzenia: 2018-12-21 08:50:04
Czas publikacji: 2018-12-21 08:50:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak