Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Rusinów

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-12-11 13:04:34
Ogłoszenie w sprawie wymiany pieców

W związku z zainteresowaniem mieszkańców  wymianą pieców centralnego ogrzewania na piece o wyższej sprawności wytwarzania ciepła oraz pojawieniem się możliwości dofinasowania tych przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych informuję, że w latach ubiegłych o dofinansowanie na wymianę pieców lub modernizację  palenisk mogli się ubiegać mieszkańcy danej gminy, którzy:

2018-02-26 14:13:27
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1801/1 w miejscowości Dębiny.

2017-12-04 11:05:13
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stacji transformatorowej oraz przebudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 100/4, 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110/2, 110/3, 113, 124, 155, 156, 157/5, 159, 200, 161, 162, 237/1, 241, 240, 239, 238, 313, 314, 253, 312, 310, 311, 309, 307, 308/1, 308/2, 305, 304, 301, 300, 302, 654/2, 752, 753, 71, 123, 122, 115/5, 117, 118, 119, 121 położonych w miejscowości Ruski Bród

2017-11-28 09:58:42
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Nr 5/2017 z dnia 09.08.2017r znak ZPI6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie (zmiana konstrukcji dachu, budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych i termomodernizacji) budynku Przedszkola na działce o nr ewid. 4331 w miejscowości Przysucha.

2017-11-17 13:31:59
Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie gminy i miasta Przysucha w 2017r.

2017-11-13 12:02:35
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3330W Sady-Jamki od km 1+297 do km 3+337 na odcinku od km 2+845 do km 3+337, który znajduje się na terenie Gminy Przysucha” nr ewid. 12 w miejscowości Beźnik

2017-11-09 12:35:52
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  przebudowie drogi powiatowej nr 3330W Sady-Jamki od km 1+297 do km 3+337 na odcinku  od km 2+845 do km 3+337 na działce o nr  ewid . 12 w miejscowości  Beźnik

2017-10-26 12:47:20
Ogłoszenie

Urząd Gminy i Miasta w Przysusze zawiadamia, że rolnicy poszkodowani w wyniku huraganu, które wystąpił w dniu 05.10.2017r. na terenie gminy Przysucha, mogą otrzymać preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR lub inną pomoc /w przypadku uruchomienia programu rządowego/.

2017-10-11 11:25:44
Zawiadomienie o złożeniu pisma

„MAPEX" s.c. Biuro geodezyjne i Kartograficzne w Przysusze jako wykonawca pracy geodezyjnej o numerze identyfikacyjnym zgłoszenia GK.6640.1039.2017 uprzejmie informuje, że z powodu niemożności doręczenia zawiadomień o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej numer 1790 położonej w obrębie m. Przysucha, w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga 11 (Sekretariat) zostały złożone pisma dotyczące:
- właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 3644 która jest działką sąsiednią do w/w działki położonej w w/w lokalizacji.

      Odbiór korespondencji możliwy jest wyłącznie z dokumentem świadczącym o własności nieruchomości oraz dokumentem tożsamości w miejscu jego złożenia w godzinach pracy UG i M w Przysusze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do 15.15.

2017-10-09 08:53:49