Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na: Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - roboty budowlane.

ZAPYTANIE OFERTOWE  dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na: Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - roboty budowlane

2019-01-09 07:58:27
ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha w wysokości 1 385 000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha

w wysokości 1 385 000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2018-12-28 12:55:28
Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup wraz dostawą sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przysucha

2018-10-12 09:25:38
Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń do siłowni zewnętrznej, placu zabaw i strefy relaksu w ramach zadania: Otwarta Strefa Aktywności (wariant rozszerzony) przy ul. Skowyry w Przysusze

2018-09-24 13:34:05
Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na wykonanie szaty roślinnej na Placu 3-go Maja w Przysusze

2017-03-30 10:39:28
Ogłoszenie o zamówieniu

Przysucha: Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta Przysucha

2016-09-06 12:47:42
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Świadczenie usług prawnych w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego
2015-02-06 10:17:33
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pod nazwą: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Skrzyńsko
2015-02-06 10:12:11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Skrzyńsko
2015-02-06 10:08:11
Informacja o wyborze oferty

 Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy i Miasta Przysucha w roku 2013 o wartości nieprzekraczającej 14000 euro.
2013-02-28 13:45:18