Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Podatek od środków transportowych

2019-02-12 08:12:16
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015r.

2019-01-16 09:23:47
Informacja w sprawie wysokości stawek podatkowych w 2019r.

2018-11-21 12:08:08
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha mając na uwadze art. 47 §3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r, poz.646) prezentuje schemat kontroli podatkowej:

2018-06-13 12:16:53
Schemat czynności sprawdzających podczas kontroli podatkowej

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha mając na uwadze art.47 §3 ustawy z dnia 6 marca 2018r Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r, poz.646) prezentuje schemat czynności sprawdzających podczas kontroli podatkowej przedsiębiorców:

2018-06-13 12:12:47
wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej

2018-05-07 10:13:52
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2017r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

2018-05-07 10:01:13
Podatek od nieruchomości

2017-11-28 09:42:33
INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH W 2018 R.

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że w 2018 r na terenie tut. Gminy obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r oraz zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r, poz. 10508)

2017-11-28 09:34:02
Podatek rolny

2017-11-28 08:58:10