Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015r.

2019-01-16 09:23:47
Informacja w sprawie wysokości stawek podatkowych w 2019r.

2018-11-21 12:08:08
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha mając na uwadze art. 47 §3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r, poz.646) prezentuje schemat kontroli podatkowej:

2018-06-13 12:16:53
Schemat czynności sprawdzających podczas kontroli podatkowej

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha mając na uwadze art.47 §3 ustawy z dnia 6 marca 2018r Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r, poz.646) prezentuje schemat czynności sprawdzających podczas kontroli podatkowej przedsiębiorców:

2018-06-13 12:12:47
wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej

2018-05-07 10:13:52
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2017r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

2018-05-07 10:01:13
Podatek od nieruchomości

2017-11-28 09:42:33
INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH W 2018 R.

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że w 2018 r na terenie tut. Gminy obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r oraz zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r, poz. 10508)

2017-11-28 09:34:02
Podatek od środków transportowych

2017-11-28 09:08:25
Podatek rolny

2017-11-28 08:58:10
Podatek leśny

2017-11-28 08:56:27
Zwolnienia w podatku od nieruchomości

2017-05-24 11:07:29
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

2017-04-06 14:36:02
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej:

2017-04-06 14:31:43
INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH W 2017 R.

    Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że w 2017 r na terenie tut. Gminy obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XXI/149/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 10405).

2017-01-27 09:55:58
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2016-04-21 13:58:19
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015r. - zwolnienie z tytułu utworzenia nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.

2016-04-21 13:56:09
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę zobowiązań na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł

2016-04-21 13:53:46
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2015r.

2016-04-21 13:46:58
Opłata targowa

2016-01-12 08:22:14
Opłata od posiadania psów

2016-01-12 08:20:53
INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH W 2016R.

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że w 2016 r na terenie tut. Gminy obowiązują stawki podatku od nieruchomości w wysokości takiej jak w 2015 r. – określone Uchwałą Nr XII/94/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015r, poz. 10719).

2015-12-23 08:21:56
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

 
2015-06-09 12:03:47
Ulga z tytułu nabycia gruntów

 
2015-06-09 11:54:50
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


2015-04-01 09:14:10
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014r. - zwolnienie z tytułu utworzenia nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.


2015-04-01 09:10:31
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2014r.

 
2015-04-01 09:07:49
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł


2015-04-01 09:05:08
INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH W 2015R.

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że w 2015r. na terenie tut. Gminy obowiązują stawki podatku od nieruchomości z roku 2014 – określone Uchwałą Nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 12353).
2014-12-31 11:37:25
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.

 
2014-04-14 11:46:09
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł


2014-04-14 11:41:48
Opłata skarbowa

 
2014-01-08 10:12:45
10 20 30 40 50 Wyników