Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Podatek leśny

2017-11-28 08:56:27
Zwolnienia w podatku od nieruchomości

2017-05-24 11:07:29
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

2017-04-06 14:36:02
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej:

2017-04-06 14:31:43
INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH W 2017 R.

    Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że w 2017 r na terenie tut. Gminy obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XXI/149/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 10405).

2017-01-27 09:55:58
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2016-04-21 13:58:19
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015r. - zwolnienie z tytułu utworzenia nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.

2016-04-21 13:56:09
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę zobowiązań na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł

2016-04-21 13:53:46
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2015r.

2016-04-21 13:46:58
Opłata targowa

2016-01-12 08:22:14