Zapytania poza Ustawą PZP 

 

Zapytania poza Ustawą PZP 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro z załącznikami - Zapytanie dotyczace zadania: Zakup oleju napędowego Ekodiesel do autobusu Autosan H9.21

Data: Brak danych Rozmiar: 0 Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na zadanie: Obsługa bankowa budżetu Przysuskiej Administracji Oświaty w Przysusze

Data: Brak danych Rozmiar: 74k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro z załącznikami - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro z załącznikami - Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Przysusze - prace remontowe.

Data: Brak danych Rozmiar: 384k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Zakup, dostawę i rozładunek oleju opałowegodo budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruskim Brodzie.

Data: Brak danych Rozmiar: 91k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Zakup oleju napędowego Ekodiesel do autobusu AUTOSAN H9.21

Data: Brak danych Rozmiar: 0 Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Zakup oleju napędowego Ekodiesel, Etyliny 95/Pb i gazu LPG do sprzętu i pojazdów

Data: Brak danych Rozmiar: 0 Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Załadunek i posypywanie dróg i ulic mieszanką soli z piaskiem sprzętem mechanicznym.

Data: Brak danych Rozmiar: 61k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Świadczenie usług sprzętowych przy utrzymaniu dróg na terenie Gminy i Miasta Przysucha.

Data: Brak danych Rozmiar: 0 Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Wymiana, zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przysucha.

Data: Brak danych Rozmiar: 77.5k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Obsługa bankowa budżetu Przysuskiej Administracji Oświaty w Przysusze

Data: Brak danych Rozmiar: 0 Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Zakup oleju napędowego Ekodiesel do samochodów użytkowanych przez PAO w 2010 roku

Data: Brak danych Rozmiar: 70k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Wymiana, zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przysucha

Data: Brak danych Rozmiar: 0 Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Świadczenie usług sprzętowych przy utrzymaniu dróg na terenie Gminy i Miasta Przysucha.

Data: Brak danych Rozmiar: 0 Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: obsługę bankową budżetu Przysuskiej Administracji Oświaty w Przysusze

Data: Brak danych Rozmiar: 651.49k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Wymiana, zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przysucha

Data: Brak danych Rozmiar: 77.5k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Zakup oleju napędowego Ekodiesel, Etyliny 95/Pb do sprzętu i pojazdów

Data: Brak danych Rozmiar: 74.5k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Świadczenie usług sprzętowych przy utrzymaniu dróg na terenie Gminy i Miasta Przysucha.

Data: Brak danych Rozmiar: 75.5k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Świadczenie usług sprzętowych przy utrzymaniu dróg na terenie Gminy i Miasta Przysucha.

Data: Brak danych Rozmiar: 184.09k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Zakup oleju napędowego Ekodiesel, Etyliny 95/Pb do sprzętu i pojazdów

Data: Brak danych Rozmiar: 182.65k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro - Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na: Zakup oleju napędowego ON do samochodów użytkowanych przez PAO w 2012 roku

Data: Brak danych Rozmiar: 81k Format: .doc Pobierz

Rozpoznanie cenowe - Rozpoznanie cenowe na zamówienie usługi: Wykonania Analizy Finansowej/Studium wykonalności projektu: Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Przysucha poprzez Przebudowę Placu targowego w Przysusze o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 Euro.

Data: Brak danych Rozmiar: 36.2k Format: .pdf Pobierz

Rozpoznanie cenowe - Rozpoznanie cenowe na zamówienie usługi: Wykonania Tablicy informacyjnej w ramach Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę placu targowego w Przysusze

Data: Brak danych Rozmiar: 33.65k Format: .pdf Pobierz

Rozpoznanie cenowe - Wyposażenie punktu informacyjnego na terenie utworzonej strefy aktywności gospodarczej w Przysusze

Data: Brak danych Rozmiar: 40.85k Format: .pdf Pobierz

Rozpoznanie cenowe - Dostawa urządzeń do punktu informacyjnego na terenie utworzonej strefy aktywności gospodarczej w Przysusze

Data: Brak danych Rozmiar: 38.81k Format: .pdf Pobierz

Rozpoznanie cenowe - Wykonanie przyłącza telefonicznego do budynku hali targowej na terenie strefy aktywności gospodarczej w Przysusze

Data: Brak danych Rozmiar: 40.84k Format: .pdf Pobierz

Rozpoznanie cenowe - na zamówienie usługi: Wykonania Tablic promocyjnych dla Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę placu targowego w Przysusze

Data: Brak danych Rozmiar: 32.82k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 772
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Edward Skólski
Osoba odpowiedzialna za informację : Edward Skólski
Czas wytworzenia: 2012-11-26 09:51:27
Czas publikacji: 2012-11-26 09:51:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak