Ochrona środowiska 

 

Ochrona środowiska 

 

Załączniki

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych urarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu w/c DN 150 (MOP=6,3 MPa) relacji Końskie-Przysucha

Data: Brak danych Rozmiar: 118k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zbiornika wodnego na działce nr ewidencyjny 29 położonej w Ruskim Brodzie obok rzeki Radomki (przy 94 km)

Data: Brak danych Rozmiar: 257.88k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha przedkłada do konsultacji społecznych projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Przysucha na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 – aktualizacja”

Data: Brak danych Rozmiar: 0 Format: .doc Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na warsztat stolarski, świadczący usługi dla ludności w zakresie robót stolarskich wykonywanie schodów, drzwi, okien, elementów balustrad, podłóg itp. wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 826 w miejscowości Beźnik, gmina Przysucha”, dla którego inwestorem jest Pan Sławomir Motyl.

Data: Brak danych Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania garażu i pomieszczenia biurowego na punkt skupu złomu metali żelaznych i nieżelaznych bez rozbudowy ani jakichkolwiek zmian architektoniczno-budowlanych w Przysusze przy ul. Skarbowej 1”, dla którego inwestorem jest firma SYNTOM S.A.

Data: Brak danych Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha przedkłada do konsultacji społecznych projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Przysucha na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 – aktualizacja”

Data: Brak danych Rozmiar: 2.34M Format: .doc Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wymianie kotła wodnego WR-10 na kocioł parowy ERm 10-1,45 wraz z niezbędnymi instalacjami w istniejącej kotłowni węglowej na terenie zakładu w Skrzyńsku"

Data: Brak danych Rozmiar: 254.65k Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE - Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że od 14 maja do31 lipca 2010r. prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich stany technicznego.

Data: Brak danych Rozmiar: 247.93k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedeięwzięcia polegającego na "budowie sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko"

Data: Brak danych Rozmiar: 319.4k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu w/c DN 150 (MOP=6,3 MPa) relacji Końskie-Przysucha

Data: Brak danych Rozmiar: 316.77k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej nr 330658W ul. Kościuszkowców w miejscowości Skrzyńsko

Data: Brak danych Rozmiar: 293.41k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie ulic Jałowcowej i Wrzosowej w Przysusze"

Data: Brak danych Rozmiar: 287.29k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej nr 330689W Lipno - Pomyków wraz z oświetleniem ulicznym"

Data: Brak danych Rozmiar: 293.4k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej nr 330936W Beźnik - Jamki"

Data: Brak danych Rozmiar: 287.32k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej nr 330913W ul. Południowa w miejscowości Janików"

Data: Brak danych Rozmiar: 291.47k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej nr 330916W ul. Krótka w miejscowości Janików"

Data: Brak danych Rozmiar: 283.96k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji zlewczej i zbiornika buforowego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Przysusze".

Data: Brak danych Rozmiar: 322.74k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie hali wraz z instalacją do produkcji wyrobów ceramicznych na terenie istniejących Zakładów Płytek Ceramicznych w Skrzyńsku".

Data: Brak danych Rozmiar: 34.92k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi powiatowej nr 3319W Pomyków - Kłonna od km 0+080 do km 3+266"

Data: Brak danych Rozmiar: 34.07k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie - Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data: Brak danych Rozmiar: 50.89k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji LPG o stację paliw płynnych i dwustanowiskową myjnię samochodową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 28 w miejscowości Zawada gm. Przysucha, dla którego inwestorem jest Pan Stanisław Zimróz P.P.H.U. Stacja LPG Zawada.

Data: Brak danych Rozmiar: 35.35k Format: .pdf Pobierz

Wezwanie do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko - Wezwanie do uzupełnienia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "budowie hali wraz z instalacją do produkcji wyrobów ceramicznych na terenie istniejących Zakładów Płytek Ceramicznych PRZYSUCHA S.A. w Skrzyńsku".

Data: Brak danych Rozmiar: 41.82k Format: .pdf Pobierz

Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko - Uzupełnienie raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "budowie hali wraz z instalacją do produkcji wyrobów ceramicznych na terenie istniejących Zakładów Płytek Ceramicznych PRZYSUCHA S.A. w Skrzyńsku".

Data: Brak danych Rozmiar: 27.36k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie hali wraz z instalacją do produkcji wyrobów ceramicznych na terenie istniejących Zakładów Płytek Ceramicznych PRZYSUCHA S.A. w Skrzyńsku".

Data: Brak danych Rozmiar: 34.97k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasileniami energetycznymi w Janikowie ul. Ogrodowa gm. Przysucha.

Data: Brak danych Rozmiar: 38.78k Format: .pdf Pobierz

Konsultacje w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Przysucha na rok 2012." - Konsultacje w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Przysucha na rok 2012."

Data: Brak danych Rozmiar: 134.95k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku hydroforni pod działalność stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz budowa niezbędnej infrastruktury i budynków magazynowych zlokalizowanej w Przysusze przy ul. Radomskiej, dla którego inwestorem jest Pan Krzysztof Kos P.P.H.U. AUTO-SERWIS w Przysusze

Data: Brak danych Rozmiar: 51.25k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części będącego w realizacji budynku warsztatu napraw pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z wwykorzystaniem będącej w realizacji a także budową niezbędnej infrastruktury oraz prowadzenie działalnści polegającej na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewid. 2101, 2102, 2103, 2104 i 2105 w miejscowości Skrzyńsko przy ul. Kolonia Skrzyńsko gm. Przysucha, dla którego inwestorem jest Pan Krzysztof Borowiecki Auto-Plac w Skrzyńsku.

Data: Brak danych Rozmiar: 43.05k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie powiązanych ze sobą funkcjonalnie dróg gminnych w ulicach Warszawska i Partyzantów w Przysusze

Data: Brak danych Rozmiar: 33.62k Format: .pdf Pobierz

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej - Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta Przysucha

Data: Brak danych Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 886
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Edward Skólski
Osoba odpowiedzialna za informację : Edward Skólski
Czas wytworzenia: 2012-11-26 09:51:27
Czas publikacji: 2012-11-26 09:51:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak