Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Kryteria Dochodowe

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dniem 01.10.2018 r. ustala się następujące kryteria dochodowe, kwoty świadczeń z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z ha przeliczeniowego:

Kryteria dochodowe:
1). dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł.
2). dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645 zł.
Kwota dochodu z ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.

2018-11-20 10:18:22
Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego Rodzina 500+

Dokumenty niezbędne w celu ustalenia sytuacji dochodowej rodziny ubiegającej się o świadczenie wychowawcze /Rodzina 500+/ na okres trwający

od 01.10.2018 do 30.09.2019

2018-07-03 09:31:44
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze

Dyrektor:
Marzanna Seta

Dane teleadresowe:
ul. Grodzka 5
26-400 Przysucha

tel. 48 675 22 17

2017-05-30 14:37:01