Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Marek Kilianek zakończenie pełnienia funkcji prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze

Oświadczenie majątkowe P. Marka Kilianka w związku z zakończeniem pełnienia funkcji prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze

2017-06-21 09:52:56
Danuta Czernik zakończenie funkcji członka zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze

Oświadczenie majątkowe P. Danuty Czernik w związku z zakończeniem pełnienia funkcji członka zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze

2017-06-21 09:48:11
Jarosław Korycki członek zarządu, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze

Oświadczenie majątkowe P. Jarosława Koryckiego w związku z objęciem stanowiska członka zarządu, prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Przysusze

2017-06-21 09:46:20
Marek Zieliński radny Gminy i Miasta Przysucha

Oświadczenie majątkowe P. Marka Zielińskiego radnego Gminy i Miasta Przysucha

2017-06-21 09:34:44
Piotr Wrzesień radny Gminy i Miasta Przysucha

Oświadczenie majątkowe P. Piotra Września radnego Gminy i Miasta Przysucha

2017-06-21 09:33:01
Michał Wilk radny Gminy i Miasta Przysucha

Oświadczenie majątkowe P. Michała Wilka radnego Gminy i MIasta Przysucha

2017-06-21 09:29:23
Tomasz Giziński radny Gminy i Miasta Przysucha

Oświadczenie majątkowe P. Tomasza Gizińskiego radnego Gminy i Miasta Przysucha

2017-06-21 09:25:01
Krystyna Bielawska radna Gminy i Miasta Przysucha

Oświadczenie majątkowe P. Krystyny Bielawskiej radnej Gminy i Miasta Przysucha

2017-06-21 09:23:33
Mieczysław Szyszka radny Gminy i Miasta Przysucha

Oświadczenie majątkowe P. Mieczysława Szyszki radnego Gminy i Miasta Przysucha

2017-06-21 09:22:00
Marek Turek radny Gminy i Miasta Przysucha

Oświadczenie majątkowe P. Marka Turka radnego Gminy i Miasta Przysucha

2017-06-21 09:19:15