Skład osobowy 

 

 

Składy komisji  Rady Gminy i Miasta Przysucha

 

Komisja Budżetowa

Michał Wilk - przewodniczący

Anna Wełpa - z-ca przewodniczącego

Marek Zieliński - członek

Marian Kozieł - członek

Komisja Gospodarcza

Marian Kozieł - przewodniczący

Jan Chylak - z-ca przewodniczącego

Stanisław Kądziela - członek

Maria Madej-Sompolska - członek

Komisja Rewizyjna

Witold Bykowski - przewodniczący

Renata Motyl- z-ca przewodniczącego

Edgar Tomaszewicz- członek

Jarosław Stępień - członek

Michał Wilk - członek

Komisja Spraw Społecznych

Joanna Tokarska - przewodnicząca

Jarosław Stępień - z-ca przewodniączej

Rafał Kacperski - członek

Anna Wełpa - członek

Edgar Tomaszewicz- członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rafał Kacperski - przewodniczący

Renata Wiatkowska - z-ca przewodniczącego

Renata Motyl - członek

Joanna Tokarska - członek

 

 


Liczba odwiedzin : 1401
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chojnacki
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Wielgo
Czas wytworzenia: 2014-12-18 08:14:14
Czas publikacji: 2018-12-03 10:09:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak