Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie

w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego i niskiego napięcia, posadowienie stacji transformatorowej nasłupowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na cząściach działek o nr ewid.: 4226, 3610,1744, 1743, 1742, 1741/1, 1740. 1739, 1738/1, 1737, 1736/3, 1709 i 1716/1, przy ul. Leśnej, w mieście Przysucha została wydana decyzja Nr 1/2019 z dnia 15.02.2019 r znak ZPI 6733.1.2019.

2019-02-15 10:08:35
Obwieszczenie

w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia (wymiana istniejących przewodów AL. na przewody izolowane) w m. Przysucha gm. Przysucha w działkach o nr ewid 4225/39, 4225/32, 4225/225, 4225/214, 4225/215, 4225/216, 4225/217, 4225/226, 1924/1, 1925, 1815, 2146/10, 2146/12.

2019-02-15 09:59:40
Nowy obowiązek sprawozdawczy punktów skupu surowców wtórnych

Przedsiębiorco – jeśli  prowadzisz zbieranie odpadów komunalnych stanowiących frakcje papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - pamiętaj o nowym obowiązku sprawozdawczym!

2019-02-11 13:15:44
Powiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów i usługi wodne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311W Rusinów-Brogowa-Janików"

2019-02-08 10:02:44
Obwieszczenie

w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego w miejscowości Janów działki o nr ewid. 2631/1,2631/3.
W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą: budowa linii kablowej  n. n, wymiana słupów, podwieszenie przewodu, budowa złącza kablowo- pomiarowego, budowa odcinka linii kablowej n.n. obejmujących działki o nr ewid.  2659,2651,2650,2643,2641/1,2641/2, 2639/2,2640/3,2634,2633,2632/3,2632/4,2638,2637,2636,2635, 2631/5,2631/4,2631/3,2631/1 w miejscowości Janów.

2019-02-07 11:57:09
Obwieszczenie

w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowie nowej kontenerowej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowa i przebudowa linii kablowej niskiego napięcia ( układanie nowych odcinków kabli niskiego napięcia do połączenia z istniejącymi kablami niskiego napięcia) oraz budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia wraz z zabudową złącza kablowo-pomiarowego w działkach  o nr ewid.   407,408/34,408/1, 392/15, 391, 390/23,390/24 w miejscowości Przysucha  ul. Polna.

2019-02-04 12:56:24
Zarządzenie Burmistrza i uchwały Rady Gminy i Miasta Przysucha

w sprawie ustalenia harmonogramu  oraz określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

2019-01-29 07:54:29
Obwieszczenie Starosty Przysuskiego

w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3311W Rusinów -Brogowa-Janików"

2019-01-25 15:09:34
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego i niskiego napięcia ,budowa  stacja transformatorowej słupowej oraz złączy kablowo-pomiarowych w części działek o nr ewid. 4226,3610,1744,1743,1742, 1741/1,1740,1739, 1738/2,1738/1,1737,1736/3,1709,1716/1 w miejscowości Przysucha

2018-12-21 08:50:04
Obwieszczenie

w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie  odcinka  sieci gazowej w miejscowości Przysucha .                  

2018-12-12 10:28:49