Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat o jakości wody z dnia 07-08-2018r. WAŻNE !

Informuję mieszkańców miejscowości: Skrzyńsko, Zbożenna i Janików, że z dniem 07.08.2018 r. do odwołania, że woda z wodociągu publicznego Skrzyńsko nadaje się do spożycia po przegotowaniu. W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.

2018-08-07 15:17:34
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Przysucha w działkach o nr ewid. 1622 i 1674.

2018-08-07 11:48:24
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w działkach o nr ewid.  483/2,480,479/2 i 479/1 w miejscowości Janików

2018-08-07 11:42:37
WAŻNE! Komunikat o jakości wody z dnia 06.08.2018 r.

Komunikat o jakości wody z dnia 06.08.2018 r. - w załączeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze

2018-08-06 14:46:01
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

2018-08-03 09:29:08
Obwieszczenie

Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła), pow. przysuski, szydłowiecki, radomski, woj. mazowieckie.

2018-07-19 08:30:52
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c na terenie miasta Przysucha

2018-07-18 12:55:27
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PEHD 100 PN 10 Ø 110 mm i kanalizacyjnej PVC Ø 200 mm wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz inspekcyjnymi na działkach o nr ewid. 1553/8, 1607, 1562, 4500/9, 4500/2 w Przysusze 

2018-07-09 14:47:04
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w działkach o nr ewid. 483/2,480,479/2 i 479/1 w miejscowości Janików

2018-06-28 14:56:13
Ogłoszenie

Zawiadomienie dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy, która wystąpiła w miesiącach kwiecień - czerwiec 2018 r. na terenie gminy Przysucha

2018-06-25 13:30:12