Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje o wyniku postępowania konkursowego na realizację zadnia publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha w 2016 roku"

2016-02-19 11:17:15
Ogłoszenie o nieodpłatnej pomocy prawnej

2016-02-16 08:05:07
Obwieszczenie

Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Przysucha uchwały Nr XI/87/2015 z dn. 22 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Beźnik

2015-11-23 13:45:47
Ogłoszenie

 Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofertna realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej".

2015-07-15 09:41:47