Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-05-17 12:02:14
Postanowienie

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiajacych właściwości gleby w miejscowości Przysucha.

2017-04-11 14:50:11
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że w dniu 27.02.2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Przysusze

2017-03-10 10:49:36
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie: potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Przysusze.

2017-03-06 14:28:25
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Przysusze, zostało zakończone.

2017-01-20 14:51:35
Postanowienie

Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Przysusze.

2017-01-20 14:45:14
Postanowienie

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiajacych właściwości gleby w miejscowości Przysucha.

2016-11-21 09:53:44
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że w dniu 09.11.2016r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku od km 24+250 do km 25+696 w miejscowości Przysucha gm. Przysucha

2016-11-21 09:48:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie: potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku od km 24+250 do km 25+696 w miejscowości Przysucha gm. Przysucha

2016-11-15 12:46:23
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku od km 24+250 do km 25+696 w miejscowości Przysucha zostało zakończone.

2016-10-24 14:22:41