Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opłata skarbowa

 
2014-01-08 10:12:45
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł


2014-04-14 11:41:48
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.

 
2014-04-14 11:46:09
INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH W 2015R.

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że w 2015r. na terenie tut. Gminy obowiązują stawki podatku od nieruchomości z roku 2014 – określone Uchwałą Nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 12353).
2014-12-31 11:37:25
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł


2015-04-01 09:05:08
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2014r.

 
2015-04-01 09:07:49
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014r. - zwolnienie z tytułu utworzenia nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.


2015-04-01 09:10:31
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


2015-04-01 09:14:10
Ulga z tytułu nabycia gruntów

 
2015-06-09 11:54:50
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

 
2015-06-09 12:03:47