Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

 Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofertna realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej".

2015-07-15 09:41:47
Obwieszczenie

Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Przysucha uchwały Nr XI/87/2015 z dn. 22 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Beźnik

2015-11-23 13:45:47
Ogłoszenie o nieodpłatnej pomocy prawnej

2016-02-16 08:05:07
Ogłoszenie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje o wyniku postępowania konkursowego na realizację zadnia publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha w 2016 roku"

2016-02-19 11:17:15
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sici wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przysucha i Skrzyńsko.

2016-04-06 09:53:46
Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016r. pod nazwą "Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej".

2016-04-08 14:20:42
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha dnia 6 maja 2016r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha dnia 6 maja 2016r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze ul. Krakowska 76

2016-05-06 12:05:16
Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Beźnik

2016-06-14 07:54:30
Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w działkach o nr ewid. 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 589, 592/3, 592/2, 592/1, 124/2,503, 502, 123/1, 123/2, 411/3, 154, 466/2 położonych w miejscowości Janików w ul. Chmielna, Cicha, Górna

2016-07-15 10:00:10
Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Janików

2016-07-15 10:12:56