Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

W związku z prowadzonym postępowaniem sporządzenia podziału nieruchomosci oznaczonych numerem działek: 586, 587, 588/1, 588/2, 493  położonych w obrębie Janików, gmina Przysucha  zawiadamiam ,że w dniu 29.11.2018(czwartek) o godz. 15:00 przeprowadzone zostaną na gruncie czynnosci przyjecia granic.

 

2018-11-07 15:12:54
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

W związku z prowadzonym postępowaniem sporządzenia podziału nieruchomosci oznaczonych numerem działek: 466, 5558, 485/6, 663, 662, 661, 680, 704 położonych w obrębie Brogowa, gmina Rusinów,  oraz działkami 311, 506, 320, 512, 513, 514, 336 obręb Janików gmina Rusinów  zawiadamiam ,że w dniu 29.11.2018(czwartek) o godz. 13:30 przeprowadzone zostaną na gruncie czynnosci przyjecia granic.

2018-11-07 15:12:37
Zawiadomienie II

Starosta przysuski zawiadamia, że w dniu 20.04.2018r. (piątek) o godz. 15.00 w budynku Szkoły podstawowej w Ruskim Brodzie odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Hucisko, gm. Przysucha.
Celem zebrania jest podjęcie uchwały przez uczestników scalenia gruntów w sprawie zatwierdzenia dokonanego szacunku porównawczego gruntów i ich części składowych.

Jest to bardzo ważne zebranie w postępowaniu scaleniowym, dlatego udział w nim należy traktować jako obowiązkowy.


Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zebrania można uzyskać pod numerem telefonu 48 3313490 w godzinach 7:30-15:00

 

Szczegółowe informacje zamieszczamy do pobrania w pliku poniżej

2018-03-21 11:14:44
Zawiadomienie I

Informujemy o ogólnym zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Hucisko, gm. Przysucha, w celu zaznajomienia  z wynikami szacunku porównawczego gruntów i ich części składowych.

 

Zebranie odbędzie się w miejscowości Ruski Bród w budynku Szkoły Podstawowej w dniu 06.04. 2018r. o godzinie 15:00.

Szczegółowe informacje odnośnie spotkania i późniejszego udostępnienia oszacowania  znajdują się w załączniku.

2018-03-21 10:53:53
Zawiadomienie

Zawiadomienie w sprawie przebiegu granic działek ewidencyjnych ,wyznaczeniu punktów granicznych przyjęciu granic nieruchomości poddanej podziałowi w miejscowości Zbożenna.

2018-11-19 12:02:22
Zawiadomienie

Informujemy o ogólnym zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Hucisko, gm. Przysucha w celu ustalenia zasad szacunku gruntów.

2018-01-08 12:59:11
Zawiadomienie

Biuro Geodezyjno Kartograficzne "MAPEX" s.c. w Przysusze informuje, że z powodu niemożliwości doręczenia zawiadomień o czynnościach przejęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej 837 położonej w obrębie Przysucha gm. Przysucha przy ul. Konopnickiej, pisma dotyczące  współwłaścicieli nieruchomości zostały złożone w Urządzie Gminy i Miasta w Przysusze.

2018-04-17 09:06:27
Zawiadomienie

Starosta Przysuski informuje o możliwości składania przez osoby uprawnione (o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych) do udziału we wspólnocie wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Janików położonej w miejscowości Brogowa.

2018-09-03 11:06:34
Zawiadomienie

"Usługi Geodezyjne" Michał Bednarski jako wykonawca pracy geodezyjnej o numerze ID. zgłoszenia GK.6640.483.2018 informuje, że z powodu niemożliwości doręczenia zawiadomień o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia działki ewidencyjnej nr 1665 położonej w obrębie m. Przysucha - pisma dotyczące właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 4049, która jest działką sąsiednią do w/w działki zostały złożone w Urządzie Gminy i Miasta w Przysusze.

2018-09-12 11:23:23
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 listopada 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

2017-12-20 13:27:20